Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Login

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความท้าทายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของรัฐวิสาหกิจไทย”

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความท้าทายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของรัฐวิสาหกิจไทย”

       มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความท้าทายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของรัฐวิสาหกิจไทย” ให้กับรัฐวิสาหกิจในระบบ SEPA และรัฐวิสาหกิจที่อยู่ระหว่างเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบ SEPA จำนวน 55 แห่ง เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของรัฐวิสาหกิจไทยที่จะต้องเตรียมความพร้อม ในด้านต่างๆต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 การบรรยายในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในครั้งนี้ มีนายประสงค์ พูนธเนศ (ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) กล่าวเปิดงานการบรรยายในหัวข้อดังกล่าวโดยมีนายวรภัทร โตธนะเกษม (กรรมการผู้จัดการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ) ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมบอลล์รูม 1 โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน โฮเต็ล แอนด์ ทาวเวอร์ กรุงเทพ เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความท้าทายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของรัฐวิสาหกิจไทย”

      นายประสงค์ พูนธเนศ (ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) กล่าวเปิดงานการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความท้าทายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของรัฐวิสาหกิจไทย”เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบอลล์รูม 1 โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน โฮเต็ล แอนด์ ทาวเวอร์ กรุงเทพ

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความท้าทายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของรัฐวิสาหกิจไทย”

      ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “ความท้าทายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของรัฐวิสาหกิจไทย” โดยมี
ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม (กรรมการผู้จัดการ IRDP) และดร. เสรี นนทสูติ (รองกรรมการผู้จัดการ IRDP) ให้การต้อนรับ

ภาพบรรยากาศภายในงาน

19/06/2013
Posted By: Administrator
ส่งให้เพื่อน สั่งพิมพ์