ในโลกยุคดิจิทัล การมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และแนวปฏิบัติที่ดี ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานด้านต่าง ๆ รวมถึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อน และการพัฒนาองค์กร ทั้งในการผลิต การบริการรวมถึงการดำเนินงานที่ชาญฉลาดในยุคดิจิทัล โดยครอบคลุมถึงการวางแผนการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้กับองค์กร การปรับปรุงกระบวนการทำงาน และพัฒนาบุคลากรให้พร้อมทั้งด้านทัศนคติ ด้านความรู้ และด้านทักษะ รวมไปถึงสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่บูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการงานในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ หรือ Institute of Research and Development for Public Enterprises (IRDP) จึงจัดโครงการอบรม หลักสูตร Digital Transformation: DT เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับองค์กร ทั้งในส่วนของกระบวนการทำงาน การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การตลาด วัฒนธรรมองค์กร และการกำหนดเป้าหมายการเติบโตในอนาคต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล


          หลักสูตร Digital Transformation: DT  รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 กรกฎาคม 2566 และจัดอบรมทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2566 แบ่งออกเป็น 11 หัวข้อ

 

1.     Digital Mega Trends
2.    Digital Governance
3.    Enterprise Architecture (Case Study)      
4.    Digital Expectation
5.    Digital Resilience
6.    Digital Risk Management
7.    Digital Laws and Regulations  
8.    Personal Data Protection Act: PDPA
9.    Cyber Security
10.  Digital Synergy "From 1st Line to 3rd Line"
11.    Digital Transformation Journey
 
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหัวข้ออบรม วันและเวลาอบรมตามความเหมาะสม
 
 
          หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เข้าอบรมในระดับผู้บริหารระดับกลางจนถึงระดับสูง ของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เนื้อหาหลักสูตรเน้นการพัฒนาวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการองค์กรโดยรวมให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนั้นผู้เข้าอบรมจึงไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานหรือความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาก่อน โดยผู้ที่จะผ่านการอบรมตามหลักสูตรและได้รับวุฒิบัตร  จะต้องมีเวลาเข้าร่วมการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมดในหลักสูตร
 
 
  • ค่าธรรมเนียมการอบรม จำนวน 60,000 บาท (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นราคาเหมาจ่ายสำหรับการลงทะเบียนฝึกอบรมในประเทศตลอดหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานในต่างประเทศ จำนวน 65,000 บาท ณ สาธารณรัฐเกาหลี
  • เมื่อท่านได้รับหนังสือตอบรับการเข้าร่วมอบรมแล้ว กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์ ในนาม มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เลขที่บัญชี 069-0-02998-5 และส่งหลักฐานการโอนเงินจากธนาคาร พร้อมระบุรายละเอียดที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน และที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน มายัง E-mail : enabling@irdp.org
 
 
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพ (Eastin Grand Hotel Sathorn)
สถานที่ตั้ง       : 33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
การเดินทาง    : BTS สถานีสุรศักดิ์ ทางออกหมายเลข 4 (มีทางเชื่อมจากรถไฟฟ้าเข้าสู่โรงแรม) หรือ เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว (มีที่จอดรถ) 
 
 
ประสานงาน    : ฝ่ายฝึกอบรม
โทรศัพท์          : 02 714 5560, 02 714 5564-67  E-mail : enabling@irdp.org
ที่อยู่                 : ฝ่ายฝึกอบรม  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เลขที่ 1193 อาคาร EXIM ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  
 www.irdp.org          Training IRDP           @TrainingIrdp
 
  • ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายต่อ 1 ท่าน *สมัครตั้งแต่สองท่านขึ้นไป ท่านที่สอง ลด 10% (เฉพาะค่าธรรมเนียมอบรมในประเทศเท่านั้น)
  • กรณีไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันทำการก่อนการอบรม มิฉะนั้นทาง หลักสูตรขอคิดค่าใช้จ่ายตามจริงในการดำเนินการ
  • ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาดูงานต่างประเทศจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

 

รายละเอียดหลักสูตร
กำหนดการ
ใบสมัคร


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้