การประชุมหารือระหว่างผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน

544 Views  | 

การประชุมหารือระหว่างผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกลุ่มผู้แทนจากเครือข่ายภาคประชาสังคมเกี่ยวกับ  "Draft Guidelines on the AICHR’s Relations with Civil Society Organisations" 

  

             ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556 ดร. เสรี นนทสูติ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) ได้มีการจัดประชุมกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมในเรื่องการจัดทำร่าง Guidelines on the AICHR’s Relations with Civil Society Organisations ณ ห้องประชุมอิงจันทร์ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 20 คน ซึ่งเป็นตัวแทนองค์กรภาคประชาสังคมหลายองค์กรที่มีพันธกิจด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

               ดร.เสรี ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ยกร่างเอกสาร Guidelines on the AICHR’s Relations with Civil Society Organisations  เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม AICHR  โดยเอกสารดังกล่าวจะถูกใช้เป็นแนวทางสำหรับการมีปฎิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนกับองค์กรภาคประชาสังคม การจัดประชุมหารือครั้งนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมโดยการแสดงความคิดห็นต่อร่างเอกสารดังกล่าว ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุม AICHR เพื่อการพิจารณา

                วาระในการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาร่าง Guidelines on the AICHR’s Relations with Civil Society Organisations ซึ่งถูกจัดทำขึ้นในสมัยของ ดร. ศรีประภา เพ็ชรมีศรี ผู้แทนไทยคนแรกและประธานคนแรกของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยที่ประชุมลงความคิดเห็นให้มีการแก้ไขเนื้อหาบ้างประการในร่างเอกสารเพื่อลดการกีดกันและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคมในคณะกรรมาธิการอย่างเต็มที่ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการจะมีการแก้ไขเอกสารดังกล่าว โดยรวมเอาข้อเสนอแนะที่ได้จากที่ประชุม และร่างเอกสารใหม่ที่ได้มีการแก้ไขแล้วจะถูกนำเสนอเพื่อการพิจารณาต่อที่ประชุม AICHR ครั้งถัดไปในเดือนพฤศจิกายนที่จะมีขึ้น ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

ภาพบรรยากาศ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้