(IRDP) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อประเมินผลสำเร็จ ของโครงการ”

1693 จำนวนผู้เข้าชม  | 

(IRDP) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อประเมินผลสำเร็จ ของโครงการ”

         สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อประเมินผลสำเร็จของโครงการ” วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท

         โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อประเมินผลสำเร็จของโครงการ” จัดขึ้นให้กับ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบการจัดทำโครงการตลอดจนการประเมินผลในการดำเนินโครงการต่างๆ ทั้งที่เป็นโครงการตามภารกิจประจำของหน่วยงานของรัฐและโครงการที่ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จำนวน 100 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการวิเคราะห์และการสรุปผล รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์กับการวิเคราะห์และสรุปผลโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลักษณะงานของตนเอง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผล 2 ท่าน คือ คุณสมชาย  ไตรรัตนภิรมย์ และ คุณธวัชชัย  โพธิ์วรสุนทร

         คุณธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อประเมินผลสำเร็จของโครงการ” ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท 

         สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาภาครัฐ IRDP จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อประเมินผลสำเร็จของโครงการ” ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบการจัดทำโครงการตลอดจนการประเมินผลในการดำเนินโครงการต่างๆ ทั้งที่เป็นโครงการตามภารกิจประจำของหน่วยงานของรัฐและโครงการที่ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จำนวน 100 คน ในหัวข้อ ขั้นตอนการเตรียมการประเมินผลโครงการ และการวิเคราะห์และสรุปผลโครงการตามตัวชี้วัดรายมิติ 4 มิติ 

        คุณสมชาย ไตรรัตนภิรมย์ รองกรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อประเมินผลสำเร็จของโครงการ” ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท 

        สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาภาครัฐ IRDP จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อประเมินผลสำเร็จของโครงการ” ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบการจัดทำโครงการตลอดจนการประเมินผลในการดำเนินโครงการต่างๆ ทั้งที่เป็นโครงการตามภารกิจประจำของหน่วยงานของรัฐและโครงการที่ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จำนวน 100 คน ในหัวข้อ การวิเคราะห์โครงการและการประเมินผลโครงการ และการเขียนรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ตามประเด็นการประเมินผล

ภาพบรรยากาศภายในงาน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้