กิจกรรมในเดือน มิถุนายน 2022

 • มิ.ย.

  15

  อบรม LEAP3

  15 มิถุนายน 2022

 • มิ.ย.

  16

  พิฑธีปิดหลักสูตร DE4M15

  16 มิถุนายน 2022

 • มิ.ย.

  17

  อบรม LSP13

  17 มิถุนายน 2022

 • มิ.ย.

  21

  อบรม HCM

  21 มิถุนายน 2022

 • มิ.ย.

  22

  พิธีปิด HCM

  22 มิถุนายน 2022

 • มิ.ย.

  24

  อบรม หลักสตร LSP13

  24 มิถุนายน 2022

 • มิ.ย. - ก.ค.

  26 - 3

  การศึกษาดูงานต่างประเทศ LSP13 ประเทศฝรั่งเศส

  26 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2022

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (สพร.) หรือ Institute of Research and Development for Public Enterprises (IRDP) จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานอิสระในรูปแบบมูลนิธิ ภายใต้กระทรวงการคลัง โดยได้เริ่มก่อตั้ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 เลขทะเบียนลำดับที่ กท. 2184 ที่ทำการของมูลนิธิตั้งอยู่ที่ 1193 ชั้น 17 อาคาร EXIM Bank ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีภารกิจในการสร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่ม ขีดความสามารถในการบริหารงานขององค์กรภาครัฐ

ข่าวสาร

พิธีปิดหลักสูตรการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ 13 (Public-Private Partnerships for Executives Program: PEP13)

พิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารทุนมนุษย์ยุคดิจิทัล (Digital Transformation for HCM) รุ่นที่ 4

สถาบันการเงินประชาชนคืออะไร มีบทบาทหน้าที่อย่างไร

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ของภาคการผลิตไฟฟ้า

พิธปิด หลักสูตร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 15

การอบรมหลักสูตร LSP13 โดย อาจารย์สุดสวาท สุจริตกุล

เป้าหมายของ IRDP
Our Purpose And Values
" สร้าง IRDP ให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านนโยบาย
ของ สคร. กระทรวงการคลัง และองค์กรภาครัฐอื่นๆ "

ติดต่อเรา

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้