การประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการทำงานและกิจกรรมร่วมกันในปี 2557 ระหว่างผู้แทนไทยในคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและตัวแทนจากเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม

169 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการทำงานและกิจกรรมร่วมกันในปี 2557 ระหว่างผู้แทนไทยในคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและตัวแทนจากเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม

              

              ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ดร. เสรี นนทสูติ ผู้แทนไทยในคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN
Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR)
ได้จัดประชุมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการทำงานและกิจกรรมร่วมกันในปี 2557 กับตัวแทนจากเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ณ ห้องประชุมอิงจันทร์ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนจากเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ เช่น ด้านเด็กและผู้หญิง ผู้พิการ คนอพยพ ผู้ลี้ภัย การค้ามนุษย์ และกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น จุดประสงค์ของการประชุมดังกล่าวคือเพื่อแจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมและผลดำเนินงานของผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการในปีที่ผ่านมา รวมถึงชี้แจ้งแผนงานของคณะกรรมาธิการและกิจกรรมที่ผู้แทนไทยที่รับผิดชอบในปีนี้ นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอความคิดเห็นต่อการทำงานของคณะกรรมาธิการ และประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆในระดับอาเซียน

             กิจกรรมหลักที่ผู้แทนไทยรับผิดชอบในปีที่ผ่านมา ได้แก่   การประชุมเพื่อการปรึกษาหารือกับตัวแทนผู้ปฏิบัติงานในเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมเรื่องอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี การประชุมหารือกับตัวแทนผู้ปฏิบัติงานในเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมเกี่ยวกับ ‘Draft Guidelines on the AICHR Relations with Civil Society Organisations’ และการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ The AICHR Advanced Training on Human Rights: Training of the Trainers ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา นอกจากกิจกรรมในปี 2556 ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในปี 2557 ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้แทนไทย ได้แก่ เรื่องการทบทวนเอกสารขอบเขตหน้าที่ขององค์กร โดยมีประเทศไทย อินโดนีเซีย และสิงค์โปร์ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมนี้ ประเทศไทยจะมีการจัดการสัมนาเชิงปฏิบัติการในประเด็นดังกล่าวช่วงมิถุนายน  เรื่องการจัดทำเอกสาร Guidelines on the AICHR Relations with Civil Society Organisations ซึ่งเอกสารดังกล่าวถูกร่างขึ้นโดยผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการคนแรก ร่าง Guidelines on the AICHR Relations with Civil Society Organisations ที่ถูกปรับแก้ไขโดยรวมเอาความคิดเห็นจากการจัดการประชุมปรึกษาหารือได้ถูกนำเสนอโดยผู้แทนไทยต่อการประชุมของคณะกรรมาธิการที่ประเทศฟิลิปินส์เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เรื่องการจัด Bangkok Human Rights Dialogue on ‘Legal Aid for Vulnerable Groups: the Pathway towards a Caring ASEAN Community’ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นในนามของผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการและจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมที่จะถึง เรื่องการจัดประชุมพิเศษของคณะกรรมาธิการและการจัด Workshop on ‘Regional Mechanisms’ โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานทั้งสองซึ่งจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน การจัด Workshop on ‘Regional Mechanisms’ เป็นส่วนหนึ่งของแผนกิจกรรมหลักในปี 2557 และแผนการดำเนินงาน 5 ปีของคณะกรรมาธิการ โดยจะมีขึ้นหลังจากการการจัดประชุมพิเศษของคณะกรรมาธิการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายน

              ตัวแทนจากเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมได้เสนอความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งอยากให้ทางคณะกรรมาธิการพิจารณา หนึ่งในประเด็นดังกล่าวคือการเข้าถึงกลไกของคณะกรรมาธิการ โดยกระทั่งถึงปัจจุบัน คณะกรรมาธิการยังไม่มีเอกสารที่ระบุถึงแนวทางในการติดต่อกับองค์กรภายนอก ซึ่งทำให้เป็นการยากที่องค์กรต่างๆจะเข้ามามีส่วนร่วมในงานของคณะกรรมาธิการ และส่งผลต่อข้อจำกัดในการดำเนินงานขององค์กรเหล่านั้น นอกจากนี้ ตัวแทนจากเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมยังเสนอให้คณะกรรมาธิการพัฒนาแนวทางในการแก้ไขประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนต่างๆ แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่ตัวแทนเครือข่ายหยิบยกขึ้นมาในที่ประชุม ได้แก่ ประเด็นแรงงานข้ามชาติ การค้ามนุษย์ ผู้พิการ บุคคลสูญหาย เสรีภาพของสื่อและการแสดงออก และการทรมาน เป็นต้น ในช่วงท้ายของการประชุมตัวแทนจากเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมแสดงความขอบคุณต่อผู้แทนไทยในการจัดประชุมครั้งนี้ พร้อมทั้งเสนอว่าควรมีการจัดประชุมในลักษณะนี้อีกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมและสนับสนุนงานของคณะกรรมาธิการต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้