ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เลขานุการผู้บริหาร (จำนวน 1 อัตรา)

1680 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เลขานุการผู้บริหาร (จำนวน 1 อัตรา)

 ประกาศรับสมัครงาน

 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)


 

         กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดตั้งมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เป็นหน่วยงานในรูปแบบมูลนิธิที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและการสนับสนุนด้านนโยบายจาก สคร. เพื่อให้บริการองค์กรภาครัฐโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจในด้านการประเมินผลการดำเนินงาน, การฝึกอบรมและการวิจัย โดย IRDP สามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัวเช่นเดียวกับองค์กรภาคเอกชน โดยทั่วไป

          IRDP มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานประจำเพื่อดำเนินภารกิจร่วมกันในตำแหน่ง เลขานุการผู้บริหาร (จำนวน 1 อัตรา) โดยพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

·       อายุไม่เกิน 35 ปี

·       การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

·       มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

 

ทั้งนี้ ผู้สมัครงานจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญดังต่อไปนี้ด้วย

1.  มีจริยธรรมในการทำงาน มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

2.  มีไหวพริบ ละเอียดรอบคอบ เรียนรู้ไว

3.  มีความกระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ ทำงานได้หลากหลาย และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

4.  ทำงานอดทนภายใต้ภาวะความกดดันได้ และเสร็จตามเป้าหมาย

5.  มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ MS offices (MS Word, Excel and Power Point)

6.  หากมีประสบการณ์งานด้านบุคคลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

       ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครทาง WWW.IRDP.ORG โดยกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
(ใช้โปรแกรม Microsoft Word) สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทางอีเมล์ได้อีกทาง
โดยส่งถึงส่วนงานบุคคล IRDP (IRDP.HR@IRDP.ORG) ภายในระยะเวลาที่เห็นประกาศนี้ โดยเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ลงนามและรับรองสำเนาถูกต้อง ประกอบด้วย

1.     ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้วและติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

2.     สำเนาปริญญาบัตร และ/หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร

3.     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4.     สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5.     ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในรอบการสอบสัมภาษณ์เท่านั้น) จำนวน 1 ฉบับ

6.     หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล, สำเนาใบสำคัญการสมรสอย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-714-5598 ติดต่อคุณเมธิกา พงษ์เพชร และ/หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WWW.IRDP.ORG

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้