บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการเรื่อง กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐฉบับใหม่กับการแก้ไขสภาพปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในทางปฏิบัติที่ผ่านมา

78 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการเรื่อง กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐฉบับใหม่กับการแก้ไขสภาพปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในทางปฏิบัติที่ผ่านมา

            บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการเรื่อง “กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐฉบับใหม่กับการแก้ไขสภาพปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในทางปฏิบัติที่ผ่านมา” เป็นการให้ความเห็นในด้านหลักการ กลไก สภาพปัญหาและอุปสรรค ต่อพระราชบัญญัติการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (ฉบับเดิม) รวมทั้งความเห็นต่อพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (ฉบับใหม่) ในหลักการและสาระสำคัญ โดยเปรียบเทียบความเหมาะสมกับ พรบ. ฉบับเดิม ทั้งนี้ในบทสัมภาษณ์ดังกล่าวยังบอกเล่าถึงแนวทางและหลักปฏิบัติในการดำเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPPs) ของประเทศต่างๆ ไว้พอสังเขป อีกทั้งยังเน้นย้ำถึงหลักการและเจตนารมณ์ของผู้ร่างกฎหมายในเรื่องการส่งเสริมการประกอบกิจการให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม การป้องกันการผูกขาดจากภาครัฐ ตลอดจนเรื่องของความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อน

            โดยบทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการดังกล่าวเป็นการสัมภาษณ์ ดร. เสรี นนทสูติ (รองกรรมการผู้จัดการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ และที่ปรึกษากฎหมายสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารรัฐสภา 2 เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารจุลนิติ ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2556 (หน้า 5-12)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้